www.123mua.com.vn sẽ triển khai hàng loạt các hoạt động, trong đó nổi bật là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt mang tên "Giáng Sinh rinh quà", mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi bất ngờ." /> www.123mua.com.vn sẽ triển khai hàng loạt các hoạt động, trong đó nổi bật là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt mang tên "Giáng Sinh rinh quà", mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi bất ngờ."/> www.123mua.com.vn sẽ triển khai hàng loạt các hoạt động, trong đó nổi bật là chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt mang tên "Giáng Sinh rinh quà", mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi bất ngờ." />