www.business.vn sẽ kết thúc vào ngày 7/12/2006. Nhưng do số lượng khách hàng tồn đọng khá nhiều do chưa kịp phê duyệt và chọn lựa tên miền ưng ý, Business.com.vn quyết định kéo dài chương trình đến hết ngày 31/12.

" /> www.business.vn sẽ kết thúc vào ngày 7/12/2006. Nhưng do số lượng khách hàng tồn đọng khá nhiều do chưa kịp phê duyệt và chọn lựa tên miền ưng ý, Business.com.vn quyết định kéo dài chương trình đến hết ngày 31/12.

"/> www.business.vn sẽ kết thúc vào ngày 7/12/2006. Nhưng do số lượng khách hàng tồn đọng khá nhiều do chưa kịp phê duyệt và chọn lựa tên miền ưng ý, Business.com.vn quyết định kéo dài chương trình đến hết ngày 31/12.

" />