Bắt đầu từ tháng 1/2007, MobiFone và HTV sẽ bắt đầu đưa game online “Thứ thách” phiên bản 2 với nhiều ưu thế công nghệ mới cho người chơi lên sóng kênh HTV7 ." /> Bắt đầu từ tháng 1/2007, MobiFone và HTV sẽ bắt đầu đưa game online “Thứ thách” phiên bản 2 với nhiều ưu thế công nghệ mới cho người chơi lên sóng kênh HTV7 ."/> Bắt đầu từ tháng 1/2007, MobiFone và HTV sẽ bắt đầu đưa game online “Thứ thách” phiên bản 2 với nhiều ưu thế công nghệ mới cho người chơi lên sóng kênh HTV7 ." />