Nam, Đăng Khoa IT Plaza, đã được khai trương tại 29 Ngọc Khánh, Hà Nội." /> Nam, Đăng Khoa IT Plaza, đã được khai trương tại 29 Ngọc Khánh, Hà Nội."/> Nam, Đăng Khoa IT Plaza, đã được khai trương tại 29 Ngọc Khánh, Hà Nội." />