"Khởi động cùng Vua Bóng Đá" chính là tên cuộc thi đấu kết thúc sự kiện cùng tên do công ty CyberWorld phát động vào đầu tháng 12 năm nay. Trong sự kiện này, một số lượng lớn game thủ trong số 99 game thủ may mắn được nhận tài khoản thử nghiệm vào ngày 8 tháng 12 sẽ được nhận giấy mời đến tham gia thi đấu.

" /> "Khởi động cùng Vua Bóng Đá" chính là tên cuộc thi đấu kết thúc sự kiện cùng tên do công ty CyberWorld phát động vào đầu tháng 12 năm nay. Trong sự kiện này, một số lượng lớn game thủ trong số 99 game thủ may mắn được nhận tài khoản thử nghiệm vào ngày 8 tháng 12 sẽ được nhận giấy mời đến tham gia thi đấu.

"/> "Khởi động cùng Vua Bóng Đá" chính là tên cuộc thi đấu kết thúc sự kiện cùng tên do công ty CyberWorld phát động vào đầu tháng 12 năm nay. Trong sự kiện này, một số lượng lớn game thủ trong số 99 game thủ may mắn được nhận tài khoản thử nghiệm vào ngày 8 tháng 12 sẽ được nhận giấy mời đến tham gia thi đấu.

" />