Vụ Thương Mại Điện Tử, bộ Thương Mại và Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế (IDG) vừa tổ chức họp báo công bố phối hợp tổ chức sự kiện hội thảo Thương Mại Điện Tử Việt Nam (VEBIZ) lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 17-18/1/2007." /> Vụ Thương Mại Điện Tử, bộ Thương Mại và Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế (IDG) vừa tổ chức họp báo công bố phối hợp tổ chức sự kiện hội thảo Thương Mại Điện Tử Việt Nam (VEBIZ) lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 17-18/1/2007."/> Vụ Thương Mại Điện Tử, bộ Thương Mại và Tập Đoàn Dữ Liệu Quốc Tế (IDG) vừa tổ chức họp báo công bố phối hợp tổ chức sự kiện hội thảo Thương Mại Điện Tử Việt Nam (VEBIZ) lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 17-18/1/2007." />