Với mong muốn đem lại một dịch vụ bán hàng hoàn hảo, công ty Điện Thoại Đường Dài Viettel (Viettel Telephone) ngày 26/12 đã chính thức đưa vào hoạt động tổng đài giải đáp khách hàng cho dịch vụ ADSL và điện thoại cố định. " /> Với mong muốn đem lại một dịch vụ bán hàng hoàn hảo, công ty Điện Thoại Đường Dài Viettel (Viettel Telephone) ngày 26/12 đã chính thức đưa vào hoạt động tổng đài giải đáp khách hàng cho dịch vụ ADSL và điện thoại cố định. "/> Với mong muốn đem lại một dịch vụ bán hàng hoàn hảo, công ty Điện Thoại Đường Dài Viettel (Viettel Telephone) ngày 26/12 đã chính thức đưa vào hoạt động tổng đài giải đáp khách hàng cho dịch vụ ADSL và điện thoại cố định. " />