Wii Forecast Channel (20/12/2006), Nintendo vừa cho biết từ 22/12/2006 đến cuối tháng 2/2007, người chơi Wii đã có thể tải về miễn phí bản thử nghiệm Beta trình duyệt Opera dành cho thiết bị này từ dịch vụ Wii Shop Channel." /> Wii Forecast Channel (20/12/2006), Nintendo vừa cho biết từ 22/12/2006 đến cuối tháng 2/2007, người chơi Wii đã có thể tải về miễn phí bản thử nghiệm Beta trình duyệt Opera dành cho thiết bị này từ dịch vụ Wii Shop Channel."/> Wii Forecast Channel (20/12/2006), Nintendo vừa cho biết từ 22/12/2006 đến cuối tháng 2/2007, người chơi Wii đã có thể tải về miễn phí bản thử nghiệm Beta trình duyệt Opera dành cho thiết bị này từ dịch vụ Wii Shop Channel." />