Từ ngày 24/12/2006, máy chủ Pre Open Beta đầu tiên của trò chơi nhập vai trực tuyến 9Dragons (Acclaim phát hành tại Mỹ) chính thức mở cửa đón nhận các game thủ. Tất cả nhân vật được tạo ra trong thời gian Closed Beta đều đã bị xóa." /> Từ ngày 24/12/2006, máy chủ Pre Open Beta đầu tiên của trò chơi nhập vai trực tuyến 9Dragons (Acclaim phát hành tại Mỹ) chính thức mở cửa đón nhận các game thủ. Tất cả nhân vật được tạo ra trong thời gian Closed Beta đều đã bị xóa."/> Từ ngày 24/12/2006, máy chủ Pre Open Beta đầu tiên của trò chơi nhập vai trực tuyến 9Dragons (Acclaim phát hành tại Mỹ) chính thức mở cửa đón nhận các game thủ. Tất cả nhân vật được tạo ra trong thời gian Closed Beta đều đã bị xóa." />