Công ty Thông Tin Di Động (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS, tên thương hiệu là MobiFone) vừa ký kết hợp đồng mua và sở hữu vĩnh viễn 1.000 giấy phép sử dụng bản quyền bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office 2003 thông qua đại lý được ủy quyền của Microsoft tại Việt Nam ngày 20/12/2006.

" /> Công ty Thông Tin Di Động (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS, tên thương hiệu là MobiFone) vừa ký kết hợp đồng mua và sở hữu vĩnh viễn 1.000 giấy phép sử dụng bản quyền bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office 2003 thông qua đại lý được ủy quyền của Microsoft tại Việt Nam ngày 20/12/2006.

"/> Công ty Thông Tin Di Động (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS, tên thương hiệu là MobiFone) vừa ký kết hợp đồng mua và sở hữu vĩnh viễn 1.000 giấy phép sử dụng bản quyền bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office 2003 thông qua đại lý được ủy quyền của Microsoft tại Việt Nam ngày 20/12/2006.

" />