Atomic Design Laboratory vừa công bố trò chơi lấy chủ đề Thiên Chúa Giáo mới là Tribulation Knights bất chấp những tin tức xấu về trò chơi vốn gây nhiều tranh cãi được phát hành tháng 11/2006 vừa qua là Left Behind: Eternal Forces. Tribulation Knights thuộc thể loại hành động bí mật với góc nhìn người thứ 3 và hiện vẫn chưa được ấn định ngày phát hành cụ thể." /> Atomic Design Laboratory vừa công bố trò chơi lấy chủ đề Thiên Chúa Giáo mới là Tribulation Knights bất chấp những tin tức xấu về trò chơi vốn gây nhiều tranh cãi được phát hành tháng 11/2006 vừa qua là Left Behind: Eternal Forces. Tribulation Knights thuộc thể loại hành động bí mật với góc nhìn người thứ 3 và hiện vẫn chưa được ấn định ngày phát hành cụ thể."/> Atomic Design Laboratory vừa công bố trò chơi lấy chủ đề Thiên Chúa Giáo mới là Tribulation Knights bất chấp những tin tức xấu về trò chơi vốn gây nhiều tranh cãi được phát hành tháng 11/2006 vừa qua là Left Behind: Eternal Forces. Tribulation Knights thuộc thể loại hành động bí mật với góc nhìn người thứ 3 và hiện vẫn chưa được ấn định ngày phát hành cụ thể." />