www.thegioinotebook.com.vn tổ chức chương trình khuyến mãi "Bốc thăm trúng thưởng". Mua bất kỳ sản phẩm nào tại cửa hàng ở địa chỉ 93 – 95 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM khách hàng sẽ được 1 phiếu bốc thăm với nhiều cơ hội trúng thưởng có giá trị." /> www.thegioinotebook.com.vn tổ chức chương trình khuyến mãi "Bốc thăm trúng thưởng". Mua bất kỳ sản phẩm nào tại cửa hàng ở địa chỉ 93 – 95 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM khách hàng sẽ được 1 phiếu bốc thăm với nhiều cơ hội trúng thưởng có giá trị."/> www.thegioinotebook.com.vn tổ chức chương trình khuyến mãi "Bốc thăm trúng thưởng". Mua bất kỳ sản phẩm nào tại cửa hàng ở địa chỉ 93 – 95 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM khách hàng sẽ được 1 phiếu bốc thăm với nhiều cơ hội trúng thưởng có giá trị." />