Paradox công bố phát hành Europa Universalis III, một tựa game chiến thuật mang nội dung hơn 300 năm lịch sử châu Âu (1453 - 1789) vào tháng đầu tiên của năm 2007.

" /> Paradox công bố phát hành Europa Universalis III, một tựa game chiến thuật mang nội dung hơn 300 năm lịch sử châu Âu (1453 - 1789) vào tháng đầu tiên của năm 2007.

"/> Paradox công bố phát hành Europa Universalis III, một tựa game chiến thuật mang nội dung hơn 300 năm lịch sử châu Âu (1453 - 1789) vào tháng đầu tiên của năm 2007.

" />