khách hàng thứ hai của mạng VinaPhone nhận được giải thưởng đặc biệt 1 chiếc xe ô tô Toyota Corolla Altis trị giá 34.000 USD trong chương trình khuyến mãi “Càng chia sẻ nhiều - Càng dễ trúng xe với VinaPhone”.
" /> khách hàng thứ hai của mạng VinaPhone nhận được giải thưởng đặc biệt 1 chiếc xe ô tô Toyota Corolla Altis trị giá 34.000 USD trong chương trình khuyến mãi “Càng chia sẻ nhiều - Càng dễ trúng xe với VinaPhone”.
"/> khách hàng thứ hai của mạng VinaPhone nhận được giải thưởng đặc biệt 1 chiếc xe ô tô Toyota Corolla Altis trị giá 34.000 USD trong chương trình khuyến mãi “Càng chia sẻ nhiều - Càng dễ trúng xe với VinaPhone”.
" />