Nam đều có cơ hội được kết nối điện thoại di động miễn phí, ngày 10/1/2007, công ty Viettel Mobile đã đưa ra gói cước mới Tomato." /> Nam đều có cơ hội được kết nối điện thoại di động miễn phí, ngày 10/1/2007, công ty Viettel Mobile đã đưa ra gói cước mới Tomato."/> Nam đều có cơ hội được kết nối điện thoại di động miễn phí, ngày 10/1/2007, công ty Viettel Mobile đã đưa ra gói cước mới Tomato." />