Trong suốt hơn 2 tháng chính thức open beta vừa qua, Tam Quốc Chí online đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các game thủ, cho đến nay đã có gần 735.000 tài khoản đăng ký tham gia.

" /> Trong suốt hơn 2 tháng chính thức open beta vừa qua, Tam Quốc Chí online đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các game thủ, cho đến nay đã có gần 735.000 tài khoản đăng ký tham gia.

"/> Trong suốt hơn 2 tháng chính thức open beta vừa qua, Tam Quốc Chí online đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các game thủ, cho đến nay đã có gần 735.000 tài khoản đăng ký tham gia.

" />