Tối ngày 13/1/2007, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), đài Truyền Hình Việt Nam, công ty HT Mobile và công ty cổ phần Truyền Thông Tích Hợp Việt Nam (Unicom) sẽ phối hợp tổ chức đêm hội Tài Năng Trẻ Việt Nam và ra mắt quỹ Học Tài.

" /> Tối ngày 13/1/2007, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), đài Truyền Hình Việt Nam, công ty HT Mobile và công ty cổ phần Truyền Thông Tích Hợp Việt Nam (Unicom) sẽ phối hợp tổ chức đêm hội Tài Năng Trẻ Việt Nam và ra mắt quỹ Học Tài.

"/> Tối ngày 13/1/2007, tại khách sạn Daewoo (Hà Nội), đài Truyền Hình Việt Nam, công ty HT Mobile và công ty cổ phần Truyền Thông Tích Hợp Việt Nam (Unicom) sẽ phối hợp tổ chức đêm hội Tài Năng Trẻ Việt Nam và ra mắt quỹ Học Tài.

" />