www.chodientu.vn (CĐT). Kể từ 00:00:00 ngày 1/1 đến 23:59:59 ngày 31/1/2007, thành viên của CĐT khi tiến hành các hoạt động trao đổi, mua bán, log in… trên CĐT đều được tính điểm. Chiếc xe máy Wave Alpha sẽ thuộc về thành viên có số điểm cao nhất." /> www.chodientu.vn (CĐT). Kể từ 00:00:00 ngày 1/1 đến 23:59:59 ngày 31/1/2007, thành viên của CĐT khi tiến hành các hoạt động trao đổi, mua bán, log in… trên CĐT đều được tính điểm. Chiếc xe máy Wave Alpha sẽ thuộc về thành viên có số điểm cao nhất."/> www.chodientu.vn (CĐT). Kể từ 00:00:00 ngày 1/1 đến 23:59:59 ngày 31/1/2007, thành viên của CĐT khi tiến hành các hoạt động trao đổi, mua bán, log in… trên CĐT đều được tính điểm. Chiếc xe máy Wave Alpha sẽ thuộc về thành viên có số điểm cao nhất." />