Để bắt đầu cho một mùa Valentine đang tới, người chơi Con Đường Tơ Lụa (CĐTL) có thể tham gia vào loạt sự kiện lớn do VDC-Net2E tổ chức, trong đó “Valentine - gửi lời yêu thương” là một chương trình khá hấp dẫn.

" /> Để bắt đầu cho một mùa Valentine đang tới, người chơi Con Đường Tơ Lụa (CĐTL) có thể tham gia vào loạt sự kiện lớn do VDC-Net2E tổ chức, trong đó “Valentine - gửi lời yêu thương” là một chương trình khá hấp dẫn.

"/> Để bắt đầu cho một mùa Valentine đang tới, người chơi Con Đường Tơ Lụa (CĐTL) có thể tham gia vào loạt sự kiện lớn do VDC-Net2E tổ chức, trong đó “Valentine - gửi lời yêu thương” là một chương trình khá hấp dẫn.

" />