Tết Đinh Hợi 2007 năm nay, Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt chương trình khuyến mãi trong và ngoài game “Tân niên an khang, Võ lâm hảo vận” được kéo dài từ 2/2/2007 đến 28/2/2007.

" /> Tết Đinh Hợi 2007 năm nay, Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt chương trình khuyến mãi trong và ngoài game “Tân niên an khang, Võ lâm hảo vận” được kéo dài từ 2/2/2007 đến 28/2/2007.

"/> Tết Đinh Hợi 2007 năm nay, Võ Lâm Truyền Kỳ ra mắt chương trình khuyến mãi trong và ngoài game “Tân niên an khang, Võ lâm hảo vận” được kéo dài từ 2/2/2007 đến 28/2/2007.

" />