cháy hàng tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu hiện dẫn đầu 10 game bán chạy nhất. Đặc biệt, 3 anh em nhà The Sim2 đều có tên trong danh sách này." /> cháy hàng tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu hiện dẫn đầu 10 game bán chạy nhất. Đặc biệt, 3 anh em nhà The Sim2 đều có tên trong danh sách này."/> cháy hàng tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu hiện dẫn đầu 10 game bán chạy nhất. Đặc biệt, 3 anh em nhà The Sim2 đều có tên trong danh sách này." />