• Thứ Bảy, 03/02/2007 10:26 (GMT+7)

  Ngành Bưu Chính Viễn Thông: Quyết tâm đi trước

  Để quản lý theo kịp sự phát triển của các dịch vụ viễn thông (VT), Internet và phát thanh truyền hình, bộ Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) đang xây dựng đề án hoàn thiện chức năng và đổi tên thành bộ CNTT – Truyền Thông (TT). Việc phát triển CNTT-TT sẽ đi trước một bước để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

  Để quản lý theo kịp sự phát triển của các dịch vụ viễn thông (VT), Internet và phát thanh truyền hình, bộ Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) đang xây dựng đề án hoàn thiện chức năng và đổi tên thành bộ CNTT – Truyền Thông (TT). Việc phát triển CNTT-TT sẽ đi trước một bước để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

  2006 - Tư duy đã đổi

     

  Theo kế hoạch, năm 2007, số thuê bao điện thoại sẽ đạt 38 triệu máy, tăng hơn 11 triệu so với năm 2006, đạt mật độ 43 máy/100 dân. Doanh thu BCVT đạt 60.000 tỉ đồng. Có 5,8 – 6 triệu thuê bao Internet quy đổi, số người sử dụng Internet đạt từ 21 - 22 người/100 dân. Duy trì mức tăng trưởng CNTT trên 25%.

   
     
     

  Ông Đỗ Trung Tá, bộ trưởng bộ BCVT cho biết như vậy tại hội nghị triển khai kế hoạch 2007 của ngành BCVT sáng 21/1. Theo ông Tá, trong năm 2006, bộ BCVT đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là việc xây dựng nền tảng pháp lý cho các hoạt động CNTT-TT, định hướng thúc đẩy phát triển CNTT bằng các chương trình phát triển công nghiệp (CNp) điện tử, CNp phần mềm, CNp nội dung số.

  Để chuẩn bị cho hội nhập, bộ đã cấp phép cho FPT Telecom cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và SPT được thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ VT nội hạt và quốc tế. Các doanh nghiệp (DN) đã có những hợp tác thiết thực để sử dụng chung cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ. Điều đó thể hiện một tư duy mới của các DN VT VN.

  Năm 2006, bộ BCVT cũng triển khai cấp phép thử nghiệm WiMax, băng tần CDMA 800MHz, thành lập trung tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính VN (VNCERT), triển khai hệ thống chứng thực gốc...; tổ chức thành công hội nghị bộ trưởng CNTT-TT đầu tiên của ASEM tại HN; chỉ đạo triển khai, bảo đảm tốt hệ thống thông tin phục vụ hội nghị APEC 14, ĐH Đảng toàn quốc lần X, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

  2007 - Quyết tâm đi đầu

   

     

   

  Trạm điều khiển vệ tinh VINASAT 2 tại Bình Dương đã được khởi công ngày 13/1/2007. Đây là một phần của dự án “Phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT)” đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt, giao tổng công ty BCVT Việt Nam (VNPT) làm chủ đầu tư. Trạm tại Bình Dương là dự phòng, trạm chính được đặt ở Hà Tây.

   

  Theo thứ trưởng Vũ Đức Đam, một trong những giải pháp để VN phát triển là cải cách hành chính để tốc độ giải quyết công việc, tốc độ ra quyết định nhanh hơn, không chỉ đối với các cơ quan Đảng, bộ máy chính quyền mà cả với người dân, DN. Để làm được điều đó cần phát triển và đặc biệt là ứng dụng CNTT tốt, phát triển các loại dịch vụ công phục vụ người dân và DN. Bộ BCVT cần đi trước và bộ quyết tâm sẽ đi đầu trong những việc này.

  Trong năm 2007, bộ sẽ hoàn thiện và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển BCVT và CNTT; hoàn thiện kế hoạch tổng thể chính phủ điện tử (CPĐT) ở Việt Nam; tiếp tục hoàn chỉnh hành lang pháp lý, trong đó có các văn bản liên quan đến các vấn đề đầu tư trong lĩnh vực BCVT và CNTT trong giai đoạn hội nhập WTO, các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia.

  Ngoài ra, còn nhiều hoạt động đáng chú ý khác trong năm 2007: Tiếp tục triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính; Xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn thông tin; Tổ chức cung cấp thông tin về an toàn mạng máy tính VN; Tham gia các hoạt động quốc tế về an ninh, an toàn mạng; Xây dựng kiến trúc chuẩn hệ thống thông tin quốc gia; Ban hành văn bản đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, đề xuất quy chuẩn CIO trong cơ quan nhà nước.

     

  Khó khăn, hạn chế
  • Một số văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành của bộ chưa được xây dựng và ban hành kịp thời.
  • Việc triển khai các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực BCVT và CNTT, các định hướng, quy hoạch, giám sát điều phối và chia sẻ thông tin của bộ còn có lúc chưa kịp với yêu cầu phát triển của xã hội.
  • Hiệu quả của công tác cải cách hành chính, ứng dụng tin học quản lý hành chính nhà nước nhìn chung còn chưa cao, chưa thực sự đáp ứng thực tế yêu cầu phát triển của CNTT.

   

  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phát triển CNTT – TT. Triển khai “Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ VT năm 2007”. Đo kiểm và tư vấn nâng cao chất lượng dịch vụ VT theo yêu cầu của các DN.

  Bộ BCVT cũng sẽ từng bước chuyển giao việc cấp phát tên miền cho các nhà đăng ký để tập trung vào việc giám sát hoạt động nghiệp vụ của các nhà đăng ký; hoàn thiện quy trình xử lý, giải quyết các trường hợp tranh chấp tên miền...

  Khánh Trang

  ID: B0702_10