• Thứ Năm, 01/02/2007 15:03 (GMT+7)

  Hàn Quốc với kinh nghiệm xây dựng CPĐT

  Ngày 1/2/2007, tại Hà Nội, viện Chiến Lược CNTT và BCVT (NIPTS) phối hợp với viện Phát Triển Xã Hội Thông Tin Hàn Quốc (KISDI) tổ chức hội thảo về phát triển CNTT-TT. Một trong những nội dung chính của hội thảo là bàn về định hướng xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT) ở Việt Nam.

  Trang web về CPĐT của Hàn Quốc tại địa chỉ www.korea.go.kr

  Từ tháng 11/2006, một hội thảo tương tự về phát triển CNTT-TT giữa 2 nước đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) với nội dung chia sẻ kinh nghiệm của hai bên. Hội thảo lần này là hoạt động tiếp theo nhằm đạt được những mục tiêu của việc hợp tác.

  Chủ đề chính của hội thảo là chính sách tự do hóa thị trường CNTT-TT và xây dựng hạ tầng cho CPĐT. Đại diện phía Hàn Quốc, ông Yun Young Min chia sẻ kinh nghiệm với tham luận “Xây dựng cơ sở hạ tầng cho CPĐT: Thách thức và giải pháp”; và ông Choi Yong-je trình bày tham luận “Hệ thống giấy phép cho việc tự do hóa thị trường viễn thông”.

  Phía Việt Nam, ông Ngô Quốc Thái, đại diện NIPTS cũng đã đưa ra dự thảo về kế hoạch tổng thể xây dựng CPĐT ở Việt Nam. Bản kế hoạch có ý nghĩa quan trọng cho quá trình triển khai, tránh việc chồng chéo giữa các dự án. Hiện nay, nhiều nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia đều đang đẩy mạnh việc xây dựng CPĐT. Điều này càng đặt ra trước mắt chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm cũng như thách thức.

  Theo một chuyên viên của NIPTS, một trong những thách thức lớn hiện nay là vấn đề nhân lực (bộ máy hành chính nhà nước phải có đủ trình độ để theo kịp thực tế, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch tổng thể). Hơn nữa, CPĐT không phải là vấn đề của công nghệ mà là vấn đề kinh tế - xã hội, thể chế. Trên thế giới, nhiều dự án CPĐT đã bị thất bại do tính phức tạp của nó và phần lớn nguyên nhân là do con người. Bản thân mỗi dự án về CNTT đều gặp khó khăn từ chính vấn đề con người – đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo cao nhất phải có sự quyết tâm cao.

  Bằng Linh

  ID: O0702_1