• Thứ Năm, 08/02/2007 07:10 (GMT+7)

  CLB Phóng Viên CNTT-VT TP.HCM và hội Tin Học TP.HCM ký kết hợp tác

  Trong buổi họp mặt đầu năm 2007 và Tết Đinh Hợi, 6/2/2007, CLB Phóng Viên CNTT-TT TP.HCM (HCM ICT Press Club–HIPC) đã cùng hội Tin Học TP.HCM (HCA) ký kết hợp tác năm 2007 nhằm phát huy quan hệ sẵn có, tăng cường hiệu quả hoạt động báo chí, phát huy sự hợp tác của doanh nghiệp, cộng đồng với báo chí lĩnh vực CNTT-TT thông qua HIPC và HCA.

  Ông Lê Trường Tùng (ngồi trái) - chủ tịch HCA và ông Nguyễn Tiến Linh (ngồi phải) - chủ nhiệm lâm thời HIPC ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo liên hiệp hội KHKT TP.HCM, hội TH TP.HCM, sở BCVT TP.HCM và thành viên HIPC
  Các hoạt động hợp tác bao gồm: trao đổi thông tin; cung cấp và khai thác thông tin; phối hợp tổ chức các sự kiện; tổ chức hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ quảng bá thông tin cho doanh nghiệp của HCA và bổ sung kỹ năng ứng dụng CNTT cho phóng viên của CLB.

  Theo đó, việc sử dụng thông tin của hai bên tuân theo luật báo chí. HCA đồng ý cấp quyền sử dụng thông tin đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm của HCA cho tất cả các thành viên của HIPC với điều kiện ghi chú nguồn thông tin từ HCA (các thành viên HIPC đương nhiên được cấp quyền sử dụng nguồn tin của HCA). HIPC đồng ý cấp quyền sử dụng những thông tin của HIPC đã được phổ biến trên các báo chí. (Tuy nhiên, việc sử dụng thông tin đã được khai thác trên báo chí của từng phóng viên cần được sự đồng ý của các ban biên tập).

  Hàng quý hai bên thống nhất kế hoạch hoạt động hợp tác và tổ chức thực hiện theo sự phân công trong từng sự kiện. Logo của hai bên sẽ được thể hiện trong các hoạt động hợp tác phù hợp với vai trò của mỗi bên trong từng sự kiện. Lo go cua HIPC được thể hiện trên website của HCA và Logo của HCA cũng được thể hiện trên website của HIPC (miễn phí). Mỗi bên tùy vào sở trường của mình để nhận phần việc phù hợp trong từng sự kiện.

  Thỏa thuận hợp

  Đại diện các tiểu ban của HIPC ra mắt tại buổi gặp mặt đầu năm
  tác có giá trị thực hiện từng năm (kể từ năm 2007) và đương nhiên sẽ tiếp tục, nếu không có quyết định chấm dứt hợp tác của hai bên. 

  Theo HIPC và HCA

  ID: O0702_1