www.gtimnetwork.biz/vn)." /> www.gtimnetwork.biz/vn)."/> www.gtimnetwork.biz/vn)." />
 • Thứ Sáu, 09/02/2007 16:16 (GMT+7)

  Cổng Quản Lý Đầu Tư & Thương Mại Toàn Cầu

  Ngày 9/2/2007, tại TP.HCM, hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã tổ chức buổi hội thảo kỹ thuật giới thiệu cổng thông tin điện tử Quản Lý Đầu Tư và Thương Mại Toàn Cầu (Global Trade and Investment Management Portal – GTIM; www.gtimnetwork.biz/vn).

  Ông Miguel Pardo de Zela - tham tán thương vụ Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.
  Diễn giả chính là ông Miguel Pardo de Zela, tham tán thương vụ, Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Trà Phạm, chuyên gia từ khu Công Nghệ Phần Mềm Đà Nẵng – Danang Softech. Ông Zela đã có kinh nghiệm làm thương vụ tại nhiều quốc gia trong suốt 25 năm và đã kinh qua nửa nhiệm kỳ 3 năm tại Việt Nam. Ông Zela nhận thấy nhu cầu to lớn về thông tin trong lĩnh vực đầu tư và thương mại nơi các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO. Ông Zela cũng cho rằng phục vụ thông tin cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang là cơ hội lớn cho cộng đồng các thành viên chuyên nghiệp tương lai. Ông đã có sáng kiến thành lập GTIM với Danang Softech và được các chuyên gia cùng lãnh đạo Đà Nẵng tích cực đón nhận.

  Ông Zela chia các doanh nghiệp thành nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, nhà đầu tư ra nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. “Dù họ muốn gì, họ cũng phải quản lý tốt và làm ra lợi nhuận” – ông Zela nói. Doanh nghiệp phải quản lý tốt các mối quan hệ, thực hiện các hoạt động tìm hiểu thị trường, phát triển thị trường và quản lý đầu mối thị trường. Ông Zela gọi chung những hoạt động này là quản lý các giao dịch như các dịch vụ chuyên nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện thành công giao dịch mua bán đúng thời hạn… Muốn hoạt động tốt, doanh nghiệp phải có đầy đủ thông tin và hệ thống thông tin trên GTIM nhắm vào nhu cầu này. GTIM chính là cơ sở dữ liệu phát triển thành cổng web bao gồm các trung tâm Dịch Vụ Kinh Doanh (như ở Danang Softech – nơi mở ra portal GTIM đầu tiên tại Việt Nam). Cơ sở dữ liệu của GTIM bao gồm các khoá đào tạo, những dịch vụ, những hồ sơ đào tạo và giao dịch bán hàng cung cấp cho người dùng qua cổng web là phương tiện “Profiled” (từ chữ profile – hồ sơ) để đào tạo và cung cấp các dịch vụ và trung tâm Dịch Vụ Kinh Doanh bao gồm phương tiện Internet và dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp.

  Ông Trà Phạm, chuyên gia từ Danang Softech giới thiệu GTIM
  Theo ông Zela, GTIM sẽ hoạt động theo mô hình tổ chức phi chính phủ có thu và phi lợi nhuận được quản lý bởi các thành viên, người được bầu ra; các uỷ ban, người chủ toạ; hội đồng quản trị, người giám sát thường xuyên; nhân viên hành chính, quản trị. GTIM có nguồn thu từ lệ phí truy cập, sử dụng cơ bản, quảng cáo, phí giao dịch. Các hiệp hội thương mại tham gia GTIM được thụ hưởng các chương trình đào tạo, tạo ra các dịch vụ, gia tăng uy tín. Các hiệp hội chuyên ngành tiếp cận được khách hàng, có cơ hội đào tạo và tiếp cận mạng lưới hội viên chuyên nghiệp khắp thế giới. Các trung tâm Dịch Vụ Kinh Doanh tăng cường sử dụng tiện ích của CNTT, thu hút được các khách hàng, cung cấp các chương trình đào tạo tính phí trên mạng, thực hành thương mại điện tử. Ông Trà Phạm giới thiệu và cho những demo cụ thể về GTIM. Theo ông Trà Phạm, GTIM hiện đã có cơ sở dữ liệu cần thiết, cổng web đã sẵn sàng và trung tâm Dịch Vụ Kinh Doanh đầu tiên ở Đà Nẵng.

  Như Dũng

  ID: O0702_1