• Thứ Hai, 05/03/2007 10:29 (GMT+7)

  Chương trình đào tạo hai giai đoạn thạc sĩ CNTT tuyển sinh

  Với mục tiêu là tạo một cầu nối chuyển giao công nghệ để hỗ trợ sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua các phương tiện cố vấn, giáo dục và đào tạo, sáng ngày 3/3/2007, tại TP.HCM, phân viện AIT ở Việt Nam (AITCV) đã tổ chức buổi hội thảo công bố tuyển sinh khóa 7 chương trình đào tạo thạc sĩ.

  Đại diện AIT giới thiệu về đội ngũ giảng dạy của chương trình đào tạo hai giai đoạn thạc sĩ CNTT
  Ứng viên sẽ học các ngành Khoa Học Máy Tính (Computer Science – CS), Viễn Thông (Telecommunication – TC), Quản Lý Thông Tin (Information Management – IM), Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông (Information & Communication Technologies – ICT) với sự tham gia của các giáo sư trong các lĩnh vực có liên quan. AIT đồng thời công bố yêu cầu mới về trình độ để được nhập học với các ứng viên.

  Cấu trúc chương trình bao gồm hai giai đoạn:

  • Giai đoạn 1: 10 tháng tại TP.HCM, Việt Nam: Sinh viên sẽ học các môn học cơ sở. Những sinh viên nào đạt được các yêu cầu chung của AIT có thể chuyển tiếp sang giai đoạn 2 tại AIT Bangkok. Người không đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ.

  • Giai đoạn 2: 12 tháng tại AIT Bangkok, Thái Lan: Sinh viên sẽ lựa chọn môn học chuyên sâu thuộc các chuyên ngành liên quan của AIT và đề tài luận văn dưới sự hướng dẫn của một giáo sư chuyên ngành. Sinh viên sẽ tập trung nghiên cứu dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của một hội đồng chấm luận văn và sẽ tốt nghiệp vào cuối học kỳ 4. Trong thời gian làm luận văn, sinh viên có thể thực hiện thu thập số liệu tại Việt Nam.

  Khóa học sẽ được khai giảng vào tháng 8/2007, với mức chi phí tổng cộng dự kiến (đã được miễn giảm) dành cho mỗi học viên là khoảng 16.400 USD. Yêu cầu, hồ sơ nhập học và thông tin tuyển sinh cụ thể đều có trên trang chủ của AITCV: www.aitcv.ac.vn

  Chương trình đào tạo hai giai đoạn thạc sĩ CNTT của AIT đã bắt đầu triển khai từ năm 2000 xuất phát từ nhu cầu của lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin – Viễn Thông tại Việt Nam. Sau 6 kỳ tuyển sinh, đến nay chương trình đã đào tạo được hơn 200 thạc sĩ cho một số các tổ chức và công ty hoạt động trong lĩnh vực IT.

  Quang Hải

  ID: O0703_1