Nam là FPT Elead và CMS vừa được hãng Microsoft trao chứng nhận đối tác định danh đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc hệ điều hành Windows Vista và bộ Office 2007 sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15/3/2007." /> Nam là FPT Elead và CMS vừa được hãng Microsoft trao chứng nhận đối tác định danh đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc hệ điều hành Windows Vista và bộ Office 2007 sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15/3/2007."/> Nam là FPT Elead và CMS vừa được hãng Microsoft trao chứng nhận đối tác định danh đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho việc hệ điều hành Windows Vista và bộ Office 2007 sẽ chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15/3/2007." />