www.xem.com.vn. Trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2007, khi ghé thăm website này, người xem có cơ hội tham gia chương trình may mắn "1 phút trúng 1.000 USD" với nhiều giải thưởng giá trị cao như MTXT Toshiba, điện thoại O2 XDA Atom,..." /> www.xem.com.vn. Trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2007, khi ghé thăm website này, người xem có cơ hội tham gia chương trình may mắn "1 phút trúng 1.000 USD" với nhiều giải thưởng giá trị cao như MTXT Toshiba, điện thoại O2 XDA Atom,..."/> www.xem.com.vn. Trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2007, khi ghé thăm website này, người xem có cơ hội tham gia chương trình may mắn "1 phút trúng 1.000 USD" với nhiều giải thưởng giá trị cao như MTXT Toshiba, điện thoại O2 XDA Atom,..." />