www.chodientu.vn) tổ chức chương trình đấu giá đặc biệt từ 24-31/3/2007 nhằm gây quỹ cho hoạt động này. " /> www.chodientu.vn) tổ chức chương trình đấu giá đặc biệt từ 24-31/3/2007 nhằm gây quỹ cho hoạt động này. "/> www.chodientu.vn) tổ chức chương trình đấu giá đặc biệt từ 24-31/3/2007 nhằm gây quỹ cho hoạt động này. " />