Ngày 27/03/2007, tại TP.HCM, ông Chu Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã công bố quy chế xét thưởng huy chương vàng Công Nghệ Thông Tin – Truyền Thông (CNTT-TT) lần 9 và bình chọn Top 5 CNTT-TT lần 6.

" /> Ngày 27/03/2007, tại TP.HCM, ông Chu Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã công bố quy chế xét thưởng huy chương vàng Công Nghệ Thông Tin – Truyền Thông (CNTT-TT) lần 9 và bình chọn Top 5 CNTT-TT lần 6.

"/> Ngày 27/03/2007, tại TP.HCM, ông Chu Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội Tin Học TP.HCM (HCA) đã công bố quy chế xét thưởng huy chương vàng Công Nghệ Thông Tin – Truyền Thông (CNTT-TT) lần 9 và bình chọn Top 5 CNTT-TT lần 6.

" />