Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank. " /> Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank. "/> Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank. " />
 • Thứ Năm, 29/03/2007 17:32 (GMT+7)

  FPT ký hợp tác chiến lược với Agribank

  Một trong các điểm quan trọng nhất của thoả thuận này là: FPT sẽ trở thành đối tác chiến lược công nghệ của Agribank.

  Theo thỏa thuận ký ngày 27/3/2007, tại Hà Nội, FPT sẽ tư vấn, hợp tác xây dựng chiến lược hiện đại hoá và tin học hoá Agribank một cách toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Agribank.

   

  Quá trình này bao gồm nhiều hoạt động như: hoạch định lộ trình tin học hóa, giới thiệu và xây dựng các giải pháp CNTT và viễn thông; triển khai giải pháp cũng như vận hành, bảo trì và nâng cấp các hệ thống thông tin của Agribank… Với vị trí tập đoàn CNTT hàng đầu Việt Nam, FPT cam kết dành cho Agribank sự hỗ trợ tốt nhất của mình.

  Đặc biệt, FPT sẽ tham gia tư vấn cổ phần hóa cho Agribank trên cơ sở kinh nghiệm sẵn có về cổ phần hóa cũng như các dịch vụ cung cấp bởi các định chế tài chính mà FPT tham gia. Hai bên khẳng định sẽ cùng nỗ lực nghiên cứu, hợp tác và phát triển các cơ hội kinh doanh, bao gồm các cơ hội phát triển doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh mới.

  FPT và Agribank sẽ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, kỹ năng quản lý giữa lãnh đạo cấp cao và cán bộ nghiệp vụ của hai bên; tận dụng lợi thế sẵn có của ĐH FPT để phát triển nguồn nhân lực CNTT và các nguồn nhân lực khác.

  Ông Trương Gia Bình, chủ tịch HĐQT FPT khẳng định: “Thoả thuận hợp tác giữa FPT và Agribank là kết quả sự hợp tác lâu dài, ổn định và hiệu quả cho cả hai bên và có triển vọng tốt. Agribank là khách hàng chiến lược của FPT trong lĩnh vực ICT và FPT cũng là khách hàng của Agribank. Việc ký kết đã đánh dấu một bước phát triển trong quan hệ giữa FPT – Agribank, góp phần phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ VN”.

  Đến hết năm 2006, vốn tự có của ngân hàng Agribank đạt 8.409 tỷ VNĐ; tổng tài sản có đạt 255 ngàn tỷ VNĐ; hơn 2.000 chi nhánh trên toàn quốc; 9 công ty trực thuộc và hơn 29.000 cán bộ nhân viên.

   

  T.H

  ID: O0703_1