• Thứ Hai, 09/04/2007 10:22 (GMT+7)

  Cisco và tỉnh Vĩnh Phúc hợp tác xây dựng "tỉnh điện tử"

  Ngày 6/4/2007, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Cisco đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy sự phát triển CNTT-TT và tối ưu hóa các khoản đầu tư CNTT-TT của Tỉnh. Nội dung chính của thoả thuận là xây dựng "tỉnh điện tử" ở Vĩnh Phúc.

  UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Cisco sẽ cùng hợp tác xây dựng tỉnh điện tử ở Vĩnh Phúc thông qua việc sử dụng các công nghệ của Cisco như Connected Government (chính quyền kết nối), phân tích tính kinh tế để thấy được những lợi ích khi áp dụng CNTT-TT phù hợp với quy mô của Tỉnh.

  Ngoài ra, hai bên sẽ cùng tiến hành đánh giá hệ thống mạng lõi và các nền tảng hoạt động CNTT-TT của Tỉnh với mục tiêu nâng cấp công nghệ và cải tạo cơ sở hạ tầng. Cisco sẽ tư vấn và giới thiệu thêm những công nghệ phù hợp với quy mô của Tỉnh như các công nghệ quản lý hệ thống mạng, bảo mật mạng và thiết kế các hệ thống mạng.

  Ông Hoàng Trường Kỳ, phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói: “Hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Cisco là nhằm tăng cường ứng dụng, phát triển CNTT-TT, hướng tới “Vĩnh Phúc điện tử”. Đây là yêu cầu khách quan của xã hội. Hợp tác nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi bên”. Ông Kỳ cho biết, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giao cho sở BCVT Vĩnh Phúc là đầu mối chủ trì thực hiện phối hợp, làm việc trực tiếp với Cisco và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, báo cáo lãnh đạo hai bên xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện thoả thuận này.

  Ông James Chia, tổng giám đốc Cisco Systems Việt Nam phát biểu: “Xu hướng phát triển thành tỉnh, thành phố điện tử là một xu hướng tất yếu trên thế giới. Việt Nam đang trên con đường hội nhập vào nền kinh tế thế giới nên cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển này". Ông James Chia cam kết "Cisco sẽ nỗ lực hết mình để mang lại thành công cho chương trình”.

  Theo Cisco Systems Việt Nam

  ID: O0704_1