Hội nghị giải pháp Intel khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, 13/4/2007 tại Auckland, New Zealand, Intel đã công bố thí điểm chương trình máy tính học đường (Intel-powered classmate PC pilot programs) với mục tiêu hỗ trợ 25 nước trong khu vực trang bị máy tính cho trường học." /> Hội nghị giải pháp Intel khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, 13/4/2007 tại Auckland, New Zealand, Intel đã công bố thí điểm chương trình máy tính học đường (Intel-powered classmate PC pilot programs) với mục tiêu hỗ trợ 25 nước trong khu vực trang bị máy tính cho trường học."/> Hội nghị giải pháp Intel khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, 13/4/2007 tại Auckland, New Zealand, Intel đã công bố thí điểm chương trình máy tính học đường (Intel-powered classmate PC pilot programs) với mục tiêu hỗ trợ 25 nước trong khu vực trang bị máy tính cho trường học." />