www.marofin.com, ngày 24/4/2007, siêu thị thông tin Marofin chính thức ra mắt website www.vuikhuyenmai.com nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin khuyến mãi và tăng thêm một kênh quảng bá cho nhà sản xuất." /> www.marofin.com, ngày 24/4/2007, siêu thị thông tin Marofin chính thức ra mắt website www.vuikhuyenmai.com nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin khuyến mãi và tăng thêm một kênh quảng bá cho nhà sản xuất."/> www.marofin.com, ngày 24/4/2007, siêu thị thông tin Marofin chính thức ra mắt website www.vuikhuyenmai.com nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin khuyến mãi và tăng thêm một kênh quảng bá cho nhà sản xuất." />