cúp bóng đá trong nhà của Hội Tin Học TP.HCM đã kết thúc chiều chủ nhật 22/04/2007. Kết quả công ty cổ phần phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Fast nhất giải, hai anh em “nhà FPT” xếp 2 và 3." /> cúp bóng đá trong nhà của Hội Tin Học TP.HCM đã kết thúc chiều chủ nhật 22/04/2007. Kết quả công ty cổ phần phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Fast nhất giải, hai anh em “nhà FPT” xếp 2 và 3."/> cúp bóng đá trong nhà của Hội Tin Học TP.HCM đã kết thúc chiều chủ nhật 22/04/2007. Kết quả công ty cổ phần phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Fast nhất giải, hai anh em “nhà FPT” xếp 2 và 3." />