• Thứ Sáu, 04/05/2007 14:17 (GMT+7)

  Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước: Hướng nào?

  Trong xu hướng cải cách hành chính (CCHC), ngày 2/4/2007 ban chỉ đạo CCHC của Chính Phủ đã họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thủ Tướng đồng ý giao bộ trưởng Bộ Nội Vụ làm phó ban thường trực và các thành viên là Bộ Tài Chính và Bộ BCVT. Trong buổi làm việc ngày 20/4/2007 với ban điều hành (BĐH) đề án "Tin học hoá quản lý hành chính nhà nước" (ĐA 112) cùng với các bộ, ngành có liên quan, Thủ Tướng đã đi đến kết luận không tiếp tục triển khai đề án này trong giai đoạn tới, đồng thời khẩn trương giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Theo kết luận của Thủ Tướng, ĐA 112 đã không thực hiện được nhiệm vụ tin học hóa quản lý hành chính nhà nước đã được giao. Việc triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới sẽ theo tinh thần của nghị định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước vừa được ban hành ngày 10/4/2007. Theo đó, bộ BCVT có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng và thẩm định các kế hoạch này trước khi trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt và cũng sẽ chịu trách nhiệm trước Chính Phủ trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

  Trước đó, ủy ban KHCN&MT của Quốc Hội (QH) đã chính thức báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện ĐA 112 với kết luận khẳng định đây là đề án có phạm vi, đối tượng và ảnh hưởng rất rộng đến hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua việc ứng dụng CNTT. Nhưng việc triển khai đề án còn chậm, kết quả chưa đạt được như các mục tiêu đã đề ra và còn nhiều bất cập. BĐH ĐA 112 không có chức năng quản lý nhà nước về CNTT nhưng vẫn tổ chức thẩm định các dự án phần mềm và hướng dẫn các tỉnh thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, trái với nghị định, quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tạo nên tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" trong đầu tư CNTT. Thậm chí ban chỉ đạo quốc gia về CNTT cũng không chỉ đạo, bao quát được ĐA 112... Trước những bất cập đó, ủy ban KHCN&MT của QH kiến nghị sau khi có kết quả của kiểm toán NN, Chính Phủ nên tổng kết giai đoạn 2001-2005 của ĐA 112 và công bố trên báo chí.

  Theo TS Mai Anh – thành viên ủy ban KHCN&MT của QH, trước tiên phải thay đổi lại cách đặt vấn đề, cái đích của việc tin học hóa CCHC phải là cung cấp trực tuyến các dịch vụ công. BĐH phải hoạch định ra được những dịch vụ công cần cung cấp trong lộ trình thời gian và phải đặt ra những vấn đề tầm trung ương mà các bộ, ngành và địa phương cần giải quyết. BĐH chỉ làm công tác điều phối, thúc đẩy để hình thành nên hệ thống hạ tầng quốc gia về CPĐT. Việc xây dựng CPĐT phải do các bộ, ngành và địa phương tự làm. Trong giai đoạn đầu, đề án sẽ nặng về kỹ thuật. Vì thế nên giao cho bộ BCVT chủ trì.

  Tại cuộc bầu cử QH năm nay, giới CNTT có 2 đại diện là ThS Trần Lạc Hồng – phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội Tin Học TPHCM và ông Lê Thăng Long – phó chủ tịch HĐQT công ty OCI. Phát biểu sau khi nhận được sự tín nhiệm của BCH hội Tin Học TP.HCM và cử tri nơi cư trú, ông Trần Lạc Hồng cho biết, mối ưu tiên sẽ là tiếp tục cụ thể hoá luật giao dịch điện tử, luật CNTT và rà soát, kiện toàn các giải pháp đang có về hỗ trợ doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp... Điều cần làm nữa là xây dựng luật về xã hội thông tin. Đây là một luật lớn, phức tạp và trong đó có sự đóng góp của CNTT-TT mà thuộc tính cơ bản của nó đã chuyển hóa một phần từ một công cụ kỹ thuật đa năng đơn thuần thành thành tố có sự sống riêng, thoát thân từ nội dung số hoá.

  Tân Khoa tổng hợp

  ID: B0705_8