• Thứ Hai, 14/05/2007 09:41 (GMT+7)

  Muốn kiến nghị ưu đãi, doanh nghiệp phải có cam kết cụ thể

  Ngày 11/5/2007, tại TP.HCM, thứ trưởng bộ BCVT Nguyễn Minh Hồng cùng các quan chức vụ Công Nghiệp CNTT của bộ đã có buổi làm việc với giám đốc các doanh nghiệp phần mềm TP.HCM về những nội dung cần triển khai thực hiện chương trình phát triển công nghiệp phần mềm đến năm 2010 theo quyết định số 51/2007/QĐ-TTG ngày 12/4/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ.

  Thứ trưởng bộ BCVT Nguyễn Minh Hồng (ngồi giữa - đầu bàn phía đối diện) và giám đốc các doanh nghiệp phần mềm TP.HCM.
  Ông Nguyễn Trọng Đường, phó vụ trưởng vụ Công Nghiệp CNTT cho biết, quyết định 51 về phát triển công nghiệp phần mềm là để triển khai thực hiện nghị định 71 của Chính Phủ thực thi luật CNTT ban hành năm 2006. Gần như đồng thời với quyết định 51, ngày 3/5/2007, Thủ Tướng Chính Phủ cũng đã ban hành quyết định 56 phê duyệt chương trình phát triển nội dung số đến năm 2010 và quyết định 56 cũng là để thực hiện nghị định 71. Buổi làm việc với các doanh nghiệp phần mềm TP.HCM ngày 11/5/2007 tập trung vào hướng thực hiện quyết định 51.

  Theo bộ BCVT, nội dung cần triển khai thực hiện có các phần việc liên quan đến bộ như xây dựng các văn bản pháp quy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công nghiệp phần mềm, xây dựng và tổ chức triển khai một số giải pháp, dự án đầu tư hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp phần mềm. Các cơ quan, đơn vị ngoài bộ BCVT như UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng; các hiệp hội doanh nghiệp như hiệp hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (VINASA), hội Tin Học TP.HCM (HCA); các bộ như GDĐT, KHĐT, Tài Chính, KHCN, Thương Mại, VHTT, LĐTBXH, Ngân Hàng Nhà Nước… đều có những phần việc quan trọng phải làm ngay (đến năm 2010, chỉ còn chưa đầy 3 năm). Phía bộ BCVT muốn các doanh nghiệp chỉ rõ việc gì làm trước, việc gì làm sau và làm thế nào…

  Những chỉ tiêu chính mà quyết định đề cập gồm tăng trưởng trung bình 35% - 40%/năm; tổng doanh thu phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt trên 800 triệu USD, trong đó tỷ lệ giá trị xuất khẩu ít nhất 40%; nhân lực phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt khoảng 55.000 đến 60.000 người, năng suất trung bình 15.000 USD/người/năm; xây dựng trên 10 doanh nghiệp có quy mô trên 1.000 nhân viên và 200 doanh nghiệp có trên 100 nhân viên; đưa Việt Nam lọt vào danh sách 15 quốc gia cung cấp dịch vụ gia công phần mềm hấp dẫn nhất thế giới…

  Các doanh nghiệp phần mềm TP.HCM như CVPM Quang Trung, TMA, PSV, Sáng Tạo, HPT, AZ… đã đóng góp nhiều ý kiến, nhưng nội dung đề cập chưa trả lời được câu hỏi “Cụ thể là làm gì và làm thế nào?”. Theo họ, muốn thực hiện tốt quyết định 51, phải giải quyết tốt những vấn đề bất cập hiện tại. 

  Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân điều chỉnh các đối tượng là lao động trực tiếp, trong khi sản xuất phần mềm rất khó phân biệt ai là lao động trực tiếp – ai gián tiếp… Hoặc, “Với doanh nghiệp phần mềm, thuế nhập khẩu phần mềm bằng 0 nhưng Hải Quan đòi tính thuế xác đĩa CD chứa phần mềm đó!” – một doanh nghiệp bức xúc. Hoặc, “Miễn thuế VAT không giúp gì cho doanh nghiệp phần mềm!”. (Có nhiều khả năng, sau đây, chi tiết miễn thuế VAT sẽ được điều chỉnh theo chiều hướng mang lại lợi ích thật sự cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm trong nước).

  Khi đại diện lãnh đạo bộ BCVT đề nghị doanh nghiệp báo cáo chi tiết hơn những bức xúc mà doanh nghiệp gặp phải khi đối mặt với cơ quan thuế để xem xét, xin ý kiến bộ Tài Chính thì các doanh nghiệp trả lời công việc này chủ yếu do các kế toán trưởng doanh nghiệp nắm. “Cơ quan thuế luôn luôn có thể đưa ra một “ma trận” thông tin chỉ dẫn về thuế và doanh nghiệp chỉ còn cách là làm theo họ”, ông Phí Anh Tuấn, công ty AZ nói, “để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, nên chăng, bộ có kênh thông tin cập nhật cho các doanh nghiệp hướng dẫn cụ thể những chế độ ưu đãi, chính sách của Nhà Nước khuyến khích các doanh nghiệp một cách chi tiết để doanh nghiệp cứ thế mà thực hiện”. Bộ BCVT hứa sẽ có phiên làm việc với các “cấp phó phụ trách tài chính” của các doanh nghiệp phần mềm về vấn đề này.

  Việc bộ BCVT chủ động mời gặp lấy ý kiến các doanh nghiệp phần mềm TP.HCM (sau đó sẽ là các địa phương khác như Đà Nẵng, Hà Nội) chứng tỏ lãnh đạo bộ đổi mới phong cách làm việc nhằm thực hiện nhiệm vụ Thủ Tướng Chính Phủ giao. Tuy theo tính toán của các chuyên gia tại buổi gặp mặt, các chỉ tiêu đề ra trong chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến 2010 đều có vẻ khả thi nhưng cuối cùng thì cuộc gặp mặt cũng chỉ thu được không nhiều kết luận cụ thể. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng hứa sẽ có định nghĩa ai là lao động trực tiếp trong dây chuyền sản xuất phần mềm và đưa vào văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định 71 (giải quyết vấn đề về thuế thu nhập cá nhân trong các công ty phần mềm).

  Hoặc, nếu các doanh nghiệp cam kết đảm bảo doanh thu “XYZ triệu” hoặc cam kết đẩy quy mô doanh nghiệp lên “ZYX người” (để góp phần đảm bảo các chỉ tiêu quyết định 51 đề ra) thì có thể đề nghị với bộ các chế độ chính sách hỗ trợ. “Trên đề xuất của doanh nghiệp, Bộ sẽ cân nhắc trong bối cảnh các cam kết với WTO và chính sách của Nhà Nước giúp các doanh nghiệp đã có cam kết cụ thể”. Xu hướng được chấp nhận tại cuộc gặp mặt là sẽ chia các doanh nghiệp phần mềm thành các tiêu chí (categories) khác nhau để có những hỗ trợ khác nhau. Bộ BCVT dự tính mỗi năm gặp mặt doanh nghiệp phần mềm 2 lần, lần cuối năm xem lại những gì đề ra trong lần gặp mặt giữa năm vẫn chưa làm được và định việc cho nửa năm kế tiếp.

  Như Dũng

  ID: O0705_1