• Thứ Năm, 17/05/2007 08:27 (GMT+7)

  Sở KHCN tập huấn "Luật sở hữu trí tuệ"

  Vào thời điểm hiện nay, vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ đang được xem như một vấn đề lớn trong việc hội nhập hoàn toàn của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Vì thế, ngày 16/5/2007, tại TP.HCM, sở KHCN TP.HCM đã tổ chức tập huấn áp dụng luật Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT) trong hoạt động nghiên cứu và triển khai cho cán bộ sở và các ban ngành có liên quan.

  Các vấn đề như bảo hộ bản quyền sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bí mật kinh doanh hay bảo hộ tên thương mại cho doanh nghiệp hầu như chưa có được sự quan tâm đúng mức từ những người làm công tác nghiên cứu và quản lý. Buổi tập huấn có thể xem là một nỗ lực của sở KHCN TP.HCM trong việc khắc phục những vấn đề còn chưa giải quyết được trong thực thi luật SHTT.

   

  Mục tiêu chính của hội thảo tập huấn là giới thiệu tổng quan luật SHTT,giúp người tham dự có thể phân biệt các đối tượng điều chỉnh bởi luật SHTT, xác lập và bảo hộ các đối tượng SHTT, cũng như biết cách khai thác quyền SHTT. Thông qua đó, buổi tập huấn cũng tiến đến thảo luận sâu hơn về việc áp dụng luật SHTT trong hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ.

   

  Được chủ trì bởi phòng SHTT – sở KHCN TP.HCM, các vấn đề báo cáo trong hội nghị chủ yếu tập trung vào các vấn đề như sự nảy sinh các đối tượng SHTT trong nghiên cứu và triển khai, các nguyên tắc xác lập và phân chia quyền sở hữu đối với kết quả nghiên cứu, và nhấn mạnh vào các phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên trong khai thác kết quả nghiên cứu.

   

  Thành công lớn nhất của hoạt động tập huấn là việc làm rõ được quyền tác giả, quyền sở hữu sáng chế cũng như các giới hạn về địa lý, không gian và thời gian của quyền được bảo hộ.

   

  Quang Hải

  ID: O0705_1