Tập đoàn phần mềm Trung Quốc, KingSoft cuối tuần qua đã chính thức công bố chọn công ty Cổ Phần Truyền Thông và Công Nghệ Quang Minh DEC làm đại diện phân phối tại Việt Nam. " /> Tập đoàn phần mềm Trung Quốc, KingSoft cuối tuần qua đã chính thức công bố chọn công ty Cổ Phần Truyền Thông và Công Nghệ Quang Minh DEC làm đại diện phân phối tại Việt Nam. "/> Tập đoàn phần mềm Trung Quốc, KingSoft cuối tuần qua đã chính thức công bố chọn công ty Cổ Phần Truyền Thông và Công Nghệ Quang Minh DEC làm đại diện phân phối tại Việt Nam. " />