Một loạt các chương trình hợp tác giữa Intel và tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đã được công bố với báo giới trong buổi họp báo về việc ký kết hợp tác giữa 2 tập đoàn này, ngày 4/6/2007 tại Hà Nội" /> Một loạt các chương trình hợp tác giữa Intel và tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đã được công bố với báo giới trong buổi họp báo về việc ký kết hợp tác giữa 2 tập đoàn này, ngày 4/6/2007 tại Hà Nội"/> Một loạt các chương trình hợp tác giữa Intel và tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) đã được công bố với báo giới trong buổi họp báo về việc ký kết hợp tác giữa 2 tập đoàn này, ngày 4/6/2007 tại Hà Nội" />