• Thứ Năm, 07/06/2007 14:14 (GMT+7)

  Qualcomm mạnh về bằng sáng chế 4G

  Cuộc chạy đua định nghĩa và xây dựng các mạng băng rộng di động thế hệ kế tiếp đang diễn ra mạnh mẽ. Dù Qualcomm không thích dùng từ 4G nhưng lại đang đòi quyền tại thị trường mới xuất hiện này.

  Trong một cuộc phỏng vấn với IDG News Service, Bill Davidson, phó chủ tịch cao cấp về quan hệ đầu tư và tiếp thị quốc tế của Qualcomm, cho biết công ty ông đã có trên 1.000 bằng sáng chế thiết yếu về các công nghệ OFDM (Orthogonal Frequency - Division Multiplexing: ghép kênh phân chia theo tần số trực giao), OFDMA (OFDM Access), và MIMO (Multiple Input Multiple Output), tất cả hợp thành nền tảng của các công nghệ 4G mới; dù là WiMAX, LTE (Long-Term Evolution - tiến hóa dài hạn) hoặc UMB (Ultra Mobile Broadband - băng rộng siêu di động), Qualcomm đã chiếm lĩnh khoảng 150 bằng sáng chế OFDM (OFDMA) khi mua lại công ty Flarion Technologies.

  Có phải OFDM là một lĩnh vực phát triển mới của Qualcomm hay không?

  Bill Davidson: Nếu bạn nhìn lại quá khứ của Qualcomm, OFDM được coi là một lộ trình thay cho CDMA. Công ty đã đi theo lộ trình CDMA vì CDMA có khả năng tốt hơn để xử lý mọi việc mà bạn muốn làm trên một mạng vô tuyến diện rộng. Chúng tôi tin như vậy cho đến ngày nay.

  Ông có lên kế hoạch để mua lại thêm các công ty có công nghệ OFDM hay không?

  Trong hai năm qua, hoạt động mua lại của chúng tôi đã tăng mạnh. Flarion rõ ràng là thương vụ lớn nhất trong vài năm qua.

  Có phải quyền sở hữu trí tuệ giữ một vai trò lớn trong chiến lược mua lại của Qualcomm?

  Có thể như vậy và rõ ràng trong trường hợp của Flarion, có một lợi ích kép. Trước hết và quan trọng nhất là chúng tôi đã có một đội ngũ duy nhất – cho đến ngày nay – để triển khai một hệ thống OFDM di động. Chúng tôi cũng có những quyền sở hữu trí tuệ cùng với kinh doanh. Những việc mua lại của chúng tôi tập trung vào thúc đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường và làm tăng các tài nguyên công nghệ nhiều hơn là thu tóm các bằng sáng chế.

  Cái gì đang thúc đẩy tất cả chú ý vào OFDM?

  Chúng tôi quan tâm vào OFDM vì băng tần đang trở nên sẵn sàng trong lô 10MHz và rộng hơn. Từ góc độ hiệu suất, OFDM không có lợi ích thực sự nào hơn CDMA. Nhưng khi bạn đi vào những đoạn băng tần rộng hơn, thực hiện OFDM có thể ít phức tạp hơn.

  Nhưng 4G không phải là dành cho những dịch vụ mới hơn, nhanh hơn, trong đó OFDM sẽ giữ một vai trò to lớn, hay sao?

  Tôi nghĩ OFDM thực sự chỉ là một trò chơi về băng tần. Thực tình, chúng tôi không đăng ký từ 4G. Những ứng dụng mà chúng tôi đã nghe thảo luận không phải là khác hoàn toàn với những gì đang được thực hiện trên 3G ngày nay.

  Vậy WiMAX và LTE là không cần thiết?

  Tôi thấy LTE và UMB tương đương nhau; WiMAX không thể so sánh được với những công nghệ đó về mặt năng suất. Có một sai lầm trong luận điểm cho rằng dù việc gì xảy đến, những gì người ta đang gọi là 4G sẽ thay thế cho các mạng hiện có. Chúng tôi đã và đang nói từ nhiều năm rằng đó sẽ là nhiều kết nối vô tuyến (airlink) hiện có trong thị trường và làm cho chúng hoạt động hữu hiệu với nhau.

  Xin trở lại WiMAX. Tại sao nó không thể so sánh được với LTE?

  WiMAX có hiệu suất băng tần kém vì di sản của nó không phải là một tiêu chuẩn di động.

  Có vấn đề gì về quyền sở hữu trí tuệ của 4G không?

  Chúng tôi tin rằng danh mục OFDM, OFDMA và MIMO của chúng tôi là mạnh nhất và rõ ràng nó có thể áp dụng cho bất cứ hệ thống OFDM/OFDMA nào. Hình ảnh tài sản trí tuệ trong 3G ngày nay rõ ràng hơn nhiều những gì hiện có trong WiMAX.

  Qualcomm sẽ tích cực với WiMAX theo cách nào?

  Khi nhiều người cố gắng nói rằng WiFi sẽ xuất hiện và giết chết 3G, tới mức độ mà các khách hàng của chúng tôi muốn tích hợp WiFi vào chipset của chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ thực hiện điều đó. Chúng tôi cũng đã nói như vậy về WiMAX, và thực tế cho rằng nó sẽ có trên thị trường.

  Theo IDG News Service

  ID: O0706_1