• Thứ Hai, 18/06/2007 15:08 (GMT+7)

  CNTT Việt Nam: Còn xa mới đến mục tiêu

  Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ CNH-HĐH, CNTT Việt Nam vẫn còn thua khá xa các nước.

  Đó là đánh giá của ban chỉ đạo quốc gia về CNTT tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 58 (2001-2005) tổ chức ngày 16/6/2007.

   

  Theo ban chỉ đạo, sau 5 năm thực hiện chỉ thị 58 của Bộ Chính Trị, việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã có những tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng mục tiêu và một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển CNTT tới năm 2005 của Chính Phủ. CNTT vẫn chưa trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Ngoại trừ lĩnh vực viễn thông đạt mức trung bình khá, CNTT Việt Nam vẫn còn tụt hậu khá xa so với các nước tiên tiến trong khu vực. Mục tiêu (được Bộ Chính Trị đề ra) tới 2010 “CNTT Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” đang là một thách thức lớn.

   

  Việc ứng dụng CNTT chưa có tác dụng đổi mới hẳn lề lối làm việc, chưa phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành của Đảng, Quốc Hội, và Chính Phủ. Việc hướng dẫn các chính sách và thủ tục hành chính trực tuyến thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân còn hạn chế…

   

  Trong 4 chương trình trọng điểm được đề ra trong chương trình hành động, đến nay mới chỉ xây dựng và phê duyệt được chương trình phát triển nguồn nhân lực CNTT. Việc triển khai chương trình này cũng gặp khó khăn do không có cơ chế thực hiện rõ ràng. Phần lớn trong số 14 đề án và dự án CNTT trọng điểm (trong kế hoạch tổng thể) triển khai còn lúng túng, ách tắc. Mục tiêu và phạm vi của một số dự án không được xác định rõ. Có dự án vẫn chưa được xây dựng xong (như dự án hệ thống thông tin điện tử về văn hoá – xã hội). Một số đơn vị vẫn chưa có báo cáo tổng kết.

   

  Để khắc phục, ban chỉ đạo đề ra 8 biện pháp, trong đó đáng chú ý là phấn đấu đến năm 2010 dành 1% ngân sách cho ứng dụng và phát triển CNTT, tổng đầu tư từ các thành phần kinh tế và các nguồn vốn đạt 2% GDP; phát triển nguồn nhân lực CNTT; phát triển hệ thống nghiên cứu triển khai; hoàn thiện môi trường pháp lý…

   

  T.A

  ID: O0706_1