Ghost Online với lối chơi mới lạ, nội dung vui nhộn, trong sáng, rất được trẻ em và thanh thiếu niên yêu thích đã chính thức tiến hành Close Beta vào lúc 12giờ ngày 28/6/2007.

" /> Ghost Online với lối chơi mới lạ, nội dung vui nhộn, trong sáng, rất được trẻ em và thanh thiếu niên yêu thích đã chính thức tiến hành Close Beta vào lúc 12giờ ngày 28/6/2007.

"/> Ghost Online với lối chơi mới lạ, nội dung vui nhộn, trong sáng, rất được trẻ em và thanh thiếu niên yêu thích đã chính thức tiến hành Close Beta vào lúc 12giờ ngày 28/6/2007.

" />