• Thứ Sáu, 06/07/2007 14:26 (GMT+7)

  Đà Nẵng hợp tác với Cisco Systems Việt Nam

  Ngày 5/7/2007, sở BCVT Đà Nẵng và Cisco Systems Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy công tác ứng dụng và phát triển CNTT-TT của TP.Đà Nẵng.

  Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đã đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo và chuyên gia của Cisco Systems dành cho TP. Đà Nẵng nhằm nghiên cứu xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử và công nghệ mạng MAN, hướng tới xây dựng “Thành phố điện tử” cho Đà Nẵng.

  Đây là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ CNH - HĐH.

  Nỗ lực của Cisco thể hiện chính sách nhất quán của mình đối với sự phát triển của cộng đồng. UBND TP. Đà Nẵng giao cho sở BCVT là đầu mối chủ trì thực hiện phối hợp, làm việc trực tiếp với Cisco Systems và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

  Theo thỏa thuận, UBND TP.Đà Nẵng và Cisco Systems Việt Nam sẽ cùng hợp tác xây dựng Đà Nẵng thành “Thành phố điện tử”, có thể thông qua việc sử dụng các công nghệ do Cisco đề xuất, phân tích tính kinh tế để thấy được những lợi ích kinh tế khi áp dụng CNTT-TT phù hợp với quy mô của thành phố. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng tiến hành đánh giá hệ thống mạng lõi và các nền tảng hoạt động CNTT-TT của TP. Đà Nẵng với mục tiêu nâng cấp công nghệ và cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm tối ưu hóa công tác quản trị, bảo mật mạng và các dịch vụ gia tăng.

  Theo Cisco Systems Việt Nam

  ID: O0707_1