Sáng ngày 6/7, trung tâm Thông Tin Di Động HT Mobile đã tổ chức trao giải nhất đầu tiên trong chương trình “Cào và trúng thưởng với điện thoại Sam Sung S399”." /> Sáng ngày 6/7, trung tâm Thông Tin Di Động HT Mobile đã tổ chức trao giải nhất đầu tiên trong chương trình “Cào và trúng thưởng với điện thoại Sam Sung S399”."/> Sáng ngày 6/7, trung tâm Thông Tin Di Động HT Mobile đã tổ chức trao giải nhất đầu tiên trong chương trình “Cào và trúng thưởng với điện thoại Sam Sung S399”." />