Tháng 5/2007, Asiasoft đã tổ chức thành công ngày hội Thế Giới Trẻ cho các game thủ tại Thủ Đô và các tỉnh phía Bắc. Ngày hội này tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 12/7 -15/7/2007.

" /> Tháng 5/2007, Asiasoft đã tổ chức thành công ngày hội Thế Giới Trẻ cho các game thủ tại Thủ Đô và các tỉnh phía Bắc. Ngày hội này tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 12/7 -15/7/2007.

"/> Tháng 5/2007, Asiasoft đã tổ chức thành công ngày hội Thế Giới Trẻ cho các game thủ tại Thủ Đô và các tỉnh phía Bắc. Ngày hội này tại TP.HCM sẽ diễn ra từ 12/7 -15/7/2007.

" />