• Thứ Tư, 01/08/2007 09:20 (GMT+7)

  Hội thảo về giải pháp phát triển nguồn mở và SOA của IBM

  Tổ chức tại TP.HCM, ngày 31/7/2007, hội thảo "IBM developerWorks Live! Briefings" dành cho các nhà phát triển, kiến trúc sư và quản lý dự án phần mềm.

  Hội thảo gồm 2 phần. Phần thứ nhất về giải pháp phát triển nguồn mở, chuyên gia của IBM đã phân tích những ưu điểm, khả năng ứng dụng của nguồn mở và chuẩn mở từ môi trường học viện sang môi trường sản xuất.

  Ví dụ như hệ CSDL Apache Derby nhỏ gọn (dung lượng chỉ có 2MB) và miễn phí, có thể sử dụng cài đặt trên hàng trăm máy tính của lập trình viên để phát triển và kiểm tra ứng dụng trong giai đoạn đầu, sau đó đến giai đoạn tích hợp hệ thống có thể dễ dàng chuyển sang các hệ quản trị CSDL thương mại như DB2, Oracle và MS SQL Server. Hay như phần mềm máy chủ ứng dụng Apache Geronimo có khả năng hỗ trợ J2EE 1.4, Tomcat...

  Chuyên gia IBM còn giới thiệu những tính năng mới và khả năng ứng dụng các công cụ của hãng như WebSphere Application Server Community Edition, Cloudscape trong môi trường phát triển nguồn mở; khả năng ứng dụng của giải pháp nguồn mở như Eclipse trong môi trường Web 2.0.

  Phần thứ hai cung cấp cái nhìn tổng quát kiến trúc hướng dịch vụ (SOA - Service Oriented Architecture) và giải pháp của IBM cho việc phân tích, thiết kế, triển khai và quản lý dịch vụ trong môi trường SOA; và trình diễn ứng dụng các công cụ của IBM như Rational Web Modeler, WebSphere Business Modeler, Tivoli Composite Application Manager...

  IBM có nhiều đóng góp và có vai trò quan trọng trong lĩnh vực nguồn mở và SOA, thông tin về các giải pháp và chiến lược nguồn mở và SOA của IBM có thể xem tại ibm.com/developerworks/opensource và ibm.com/soa.

  T.P

  ID: O0708_1