ngày ra mắt của Army of Two trên Xbox 360 và PS3 xong, Electronic Arts liền thông báo tựa game Crysis cũng sẽ ra mắt vào tháng 11, chỉ sau Army of Two 1 ngày. " /> ngày ra mắt của Army of Two trên Xbox 360 và PS3 xong, Electronic Arts liền thông báo tựa game Crysis cũng sẽ ra mắt vào tháng 11, chỉ sau Army of Two 1 ngày. "/> ngày ra mắt của Army of Two trên Xbox 360 và PS3 xong, Electronic Arts liền thông báo tựa game Crysis cũng sẽ ra mắt vào tháng 11, chỉ sau Army of Two 1 ngày. " />