Tại Hà Nội, ngày 14/8/2007, tập đoàn Business Objects đã ký kết thoả thuận hợp tác đầu tiên tại Việt Nam với tập đoàn FPT về phân phối các giải pháp của hãng này." /> Tại Hà Nội, ngày 14/8/2007, tập đoàn Business Objects đã ký kết thoả thuận hợp tác đầu tiên tại Việt Nam với tập đoàn FPT về phân phối các giải pháp của hãng này."/> Tại Hà Nội, ngày 14/8/2007, tập đoàn Business Objects đã ký kết thoả thuận hợp tác đầu tiên tại Việt Nam với tập đoàn FPT về phân phối các giải pháp của hãng này." />