Theo thông báo trên trang web của 2 Bad Design Game Studio, trang web này cho tải Romanians In Space miễn phí từ ngày 20/8/2007.

" /> Theo thông báo trên trang web của 2 Bad Design Game Studio, trang web này cho tải Romanians In Space miễn phí từ ngày 20/8/2007.

"/> Theo thông báo trên trang web của 2 Bad Design Game Studio, trang web này cho tải Romanians In Space miễn phí từ ngày 20/8/2007.

" />